هشتمین

اس ام اس ، داستان ، جوک ، مقاله ، پزشکی ، تفریحی

جوک خنده دار و زیبا


جوک خنده دار و زیبا


مورد داشتیم

دختره پارک دوبل کرده ازش تست دوپینگ گرفتن!


جوک خنده دار و زیبا


مورد داشتیم

دختره واسه بالا پایین کردن شیشه ماشین کلاج میگرفته!


جوک خنده دار و زیبا


مورد داشتیم

دختره کلاج گرفته زده آهنگ بعدی!


جوک خنده دار و زیبا


مورد داشتیم

دختره برای اینکه برف پاک کن تندتر کار کنه گاز میداده!


جوک خنده دار و زیبا


مورد داشتیم

دختره داشته رانندگی میکرده

یادش رفته دنده چنده، زده کنار دوباره از یک شروع کرده!


جوک خنده دار و زیبا


مورد داشتیم

دختره سر کلاس کلیپس نزده، براش غیبت رد کردن!


جوک خنده دار و زیبا


مورد داشتیم

دختره از نیروی هوایی ارتش زنگ زدن خونشون گفتن

دخترتون تو رادار ماست، بگین کلیپسشو برداره!


جوک خنده دار و زیبا


مورد داشتیم

دختره تو بازی gta ماشین زیر پاش خاموش شده!


جوک خنده دار و زیبا


مورد داشتیم

دختره عکسشو طی یه عملیات، 24 ساعت بی وقفه فتوشاپ کرده

بعد تهش نوشته : همین الا یهویی!


جوک خنده دار و زیبا


مورد داشتیم

دختره ساعت 9 صبح میرسه دم در اداره

بعد از 49 حرکت موفق میشه ماشینو پارک کنه…

نگاه میکنه میبینه ساعت 2 ظهره ، مدیر از دم پنجره داد میزنه:

خانوم براتون مرخصی رد کردم برگرد خونه!

جوک خنده دار

جوک خنده دار و زیبا

برچسب‌ها: جوک خنده دار
تاریخ ارسال: دوشنبه 28 مهر 1393 ساعت 10:02